靠近十架

1

F
求主使我
Dm
近十
Bb
架,
F
因有寶貴
F/C
C
源,
F
醫治活水
Dm
免代
Bb
價,
F/C
由各各他
C
F
下。

副歌

F
十字架,
Bb
十字架,
F
永遠是我
F/C
C
耀,
F
直到
A/E
我歡
Dm
聚天
Bb
家,
F/C
仍誇主十
C
F
架。

2

F
我戰兢靠
Dm
近十
Bb
架,
F
蒙主慈愛
F/C
C
待,
F
那裡有明
Dm
亮晨
Bb
星,
F/C
榮光四面
C
F
來。

3

F
求主使我
Dm
近十
Bb
架,
F
思念昔日
F/C
C
景,
F
在主十架
Dm
蔭庇
Bb
下,
F
日日奔走
C
F
程。

4

F
儆醒等候
Dm
十架
Bb
前,
F
信心盼望
F/C
C
堅,
F
直到渡過
Dm
死之
Bb
河,
F
安抵黃金
C
F
岸。

Pinyin
kào jìn shí jià
qíu zhǔ shǐ wǒ jìn shí jià ,
yīn yǒu bǎo gùi quán yuán ,
yī zhì huó shǔi miǎn dài jià ,
yóu gè gè tā líu xià 。

shí zì jià , shí zì jià ,
yǒng yuǎn shì wǒ róng yào ,
zhí dào wǒ huān jù tiān jiā ,
réng kuā zhǔ shí zì jià 。

wǒ zhàn jīng kào jìn shí jià ,
méng zhǔ cí ài ēn dài ,
nà lǐ yǒu míng liàng chén xīng ,
róng guāng sì miàn zhào lái 。

qíu zhǔ shǐ wǒ jìn shí jià ,
sī niàn xī rì qíng jǐng ,
zài zhǔ shí jià yìn bì xià ,
rì rì bēn zǒu tiān chéng 。

jǐng xǐng děng hòu shí jià qián ,
xìn xīn pàn wàng rì jiān ,
zhí dào dù guò sǐ zhī hé ,
ān dǐ huáng jīn měi àn 。
Bible References

Other versions: